HONORARIUM

De prestaties worden op regelmatige tijdstippen gefactureerd zodat er zeker geen verrassingen zijn op het einde van een zaak. De factuur omvat het ereloon (uurloon) gerekend voor de prestaties, de secretariaatskosten (forfait van 19% van het ereloon), de verplaatsingskosten, (0,65/km) de voorgeschoten gerechts-en andere kosten, en de BTW (21%).

 

Voor consumenten bedraagt het basisereloon 115 EUR/uur en voor ondernemingen 135 EUR/uur.

Dit basistarief wordt per zaak aangepast in acht genomen de rechtsmaterie, de waarde van de zaak, en eventuele hoogdringendheid en dit wordt dan het dossiertarief dat u van bij de aanvang wordt medegedeeld. Dit dossiertarief ligt tussen de 50 en 160 euro per uur.

Afhankelijk van de advocaat die de prestatie verricht (anciënniteit, ervaring, bijzondere kennis van de materie) wordt op dit dossiertarief een coëfficiënt toegepast tussen de 80 % en de 120 %.

 

Door de band worden geen provisies gevraagd. We rekenen daarom wel op een stipte betaling. De prestaties worden in de regel maandelijks gefactureerd, alsook telkens een bedrag van 300 euro is bereikt. Elke factuur is vergezeld van een gedetailleerde prestatiestaat.   Op deze wijze weet de cliënt steeds tot wanneer er wat is aangerekend en zijn verrassingen uitgesloten. 

+3293746204

Steenweg op Deinze 43B

©2020 by Herbrant Partners Advocaten.